Social psykologi

Social psykologi tittar på hur individer påverkas av och interagerar med andra. Inom denna kategori utforskar vi sociala relationer, gruppdynamik och social påverkan. Det är en värld där psykologi möter samhället och den mänskliga naturen.