Beteendepsykologi

Fokuserar på det observerbara och hur våra beteenden formas av miljön. Kategorin behandlar vanor, beslutsfattande och förändring. Här hittar du insikter om hur beteenden utvecklas och hur vi kan anpassa dem för ett bättre liv.