Förstå skillnaden mellan ADHD, ortorexi och anorexia

Skriven av Axel Månsson
Axel Månsson

Jag heter Axel Månsson och är passionerad om att utforska mänskligt beteende och psykologi. Min fascination ligger i att förstå hur våra tankar och känslor påverkar våra handlingar och beslut. Genom mina skrifter här, strävar jag efter att förmedla insikter om psykologiska tester och deras förmåga att avslöja de djupaste delarna av vårt sinne.

När vi pratar om vårt välbefinnande och hälsa är det viktigt att förstå de olika utmaningar som människor kan stöta på. Tre vanliga termer som ibland kan verka förvirrande är ADHD, ortorexi och anorexia.

Var och en av dessa har sina egna unika egenskaper och påverkar människors liv på olika sätt. I den här artikeln ska vi utforska och förklara skillnaderna mellan ADHD, ortorexi och anorexia så att du kan få en bättre förståelse för dessa begrepp.

ADHD: Fokus, rörlighet och impulsivitet

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neurologiskt betingad störning som främst påverkar barn och ungdomar, men som kan fortsätta in i vuxenlivet. Den kännetecknas av svårigheter med att bibehålla fokus, överdriven rörlighet och impulsivitet.

Till exempel kan du ha svårt att sitta still under långa möten eller förlora intresset för uppgifter som kräver koncentration. Det är viktigt att förstå att ADHD inte bara handlar om att vara ”distraherad” ibland; det är en medicinsk diagnos som påverkar ditt dagliga liv.

Ortorexi: hälsosam ätande går till överdrift

Ortorexi innebär en fixering vid att äta hälsosamt till en extrem nivå. Det kan börja med goda avsikter, som att följa en balanserad kost och träna regelbundet.

Men med tiden kan detta utvecklas till en besatthet av att välja ”rena” och ”perfekta” livsmedel, samt en rädsla för att äta något som anses vara ”ohälsosamt”. Till exempel, om du undviker att äta vid sociala tillställningar av rädsla för att maten inte är tillräckligt hälsosam, kan det vara en indikation på ortorexi.

Anorexia: Strävan efter extrem magerhet

Anorexia nervosa är en allvarlig ätstörning där individen har en fixering vid att uppnå och bibehålla extremt låg kroppsvikt. Detta uppnås ofta genom begränsad matintag, överdriven träning och andra beteenden som kan vara farliga för hälsan.

Personer som lider av anorexia kan se sig själva som överviktiga även om de är underviktiga enligt objektiva mått. Ett exempel på anorexi kan vara att du vägrar att äta vissa livsmedel eller strävar efter att nå en viss vikt som inte är hälsosam för din kropp.

ADHD test

Det här testet består av 15 ja eller nej-frågor. Syftet är att ge en översiktlig bild av om du eventuellt uppvisar tecken som är vanliga vid ADHD. Kom ihåg att detta inte är en diagnos. Endast en professionell kan ställa en diagnos. Efter att du har svarat på frågorna, se resultatdelen nedan för att tolka dina svar.

Frågor:

 1. Har du svårt att koncentrera dig på uppgifter som kräver långvarig uppmärksamhet?
 2. Blir du lätt uttråkad om du inte aktivt stimuleras?
 3. Har du problem med att organisera och planera uppgifter och aktiviteter?
 4. Är du ofta rastlös eller har svårt att sitta still under längre perioder?
 5. Har du en tendens att agera utan att tänka på konsekvenserna?
 6. Upplever du ofta svårigheter med att följa instruktioner till punkt och pricka?
 7. Har du en tendens att starta flera projekt samtidigt utan att avsluta dem?
 8. Glömmer du ofta bort möten, åtaganden eller deadlines?
 9. Känner du dig ofta överväldigad av vardagliga uppgifter?
 10. Har du svårt att behålla fokus i samtal och tenderar att avbryta andra?
 11. Upplever du en inre oro eller ångest som du inte kan förklara?
 12. Har du svårt att vänta på din tur i sociala situationer eller köer?
 13. Känner du ofta att du behöver göra saker i sista minuten?
 14. Har du en tendens att tappa bort saker som du behöver för dina dagliga aktiviteter (t.ex. nycklar, plånbok)?
 15. Känner du dig ofta impulsiv i sociala interaktioner eller när du fattar beslut?

Resultat:

0-5 Ja-svar: Det är mindre sannolikt att dina upplevelser är relaterade till ADHD. Om du har bekymmer bör du dock diskutera dem med en specialist.

6-10 Ja-svar: Du kan uppvisa vissa tecken som är vanliga vid ADHD. Det kan vara värt att utforska detta vidare med hjälp av en professionell.

11-15 Ja-svar: Dina svar tyder på att du uppvisar många tecken som är vanliga vid ADHD. Det rekommenderas att du söker professionell hjälp för en utvärdering.

Ortorexi test

Detta test består också ja eller nej-frågor som syftar till att identifiera tecken som kan vara vanliga vid ortorexi, en fixering vid ”hälsosam” eller ”ren” mat. För en korrekt diagnos, vänligen konsultera en professionell inom ätstörningar. Efter att du har svarat på frågorna, se resultatdelen nedan för att tolka dina svar.

Frågor:

 1. Ägnar du en stor del av din tid åt att tänka på vad du ska äta?
 2. Känner du ångest vid tanken på att äta mat du inte anser vara ”ren” eller ”hälsosam”?
 3. Har du uteslutit en betydande mängd matgrupper från din kost för att uppnå en hälsosam livsstil?
 4. Känner du dig överlägsen andra baserat på dina matvanor?
 5. Påverkar dina matvanor ditt sociala liv, till exempel att undvika sociala tillställningar där ”olämplig” mat serveras?
 6. Har du strikta matregler som du känner att du inte kan bryta?
 7. Känner du skuld eller skam när du avviker från din diet?
 8. Känner du att din livskvalitet har försämrats på grund av dina tankar och beteenden kring mat?
 9. Är du orolig för kroppens hälsa till den grad att det dominerar dina tankar och beteenden?
 10. Har du en ständig strävan efter att äta ”perfekt” mat?
 11. Har du märkt en minskning i din njutning av mat?
 12. Upplever du en ökad stressnivå kring planering och förberedelse av måltider?
 13. Har du förlorat mer vikt än vad som är hälsosamt på grund av dina matrestriktioner?
 14. Undviker du att äta mat som har hanterats eller tillagats av andra för att du inte litar på deras definition av ”hälsosam”?
 15. Känner du att ditt fokus på ”ren” mat har negativt påverkat ditt fysiska eller mentala välmående?

Resultat:

0-5 Ja-svar: Det är mindre sannolikt att dina matvanor är fixerade på ett sätt som är skadligt. Dock, om du känner oro, kan det vara bra att tala med en specialist.

6-10 Ja-svar: Du kan uppvisa vissa tecken som är vanliga vid ortorexi. Det kan vara värt att utforska detta vidare med hjälp av en professionell.

11-15 Ja-svar: Dina svar tyder på att du kan ha en ohälsosam fixering vid hälsosam mat, vilket kan indikera ortorexi. Det rekommenderas starkt att du söker professionell hjälp för en bedömning.

Anorexia test

Frågor:

 1. Är du mycket rädd för att gå upp i vikt eller bli tjock, även när andra säger att du är underviktig?
 2. Är din självkänsla starkt kopplad till din kroppsuppfattning eller vikt?
 3. Har du en förvrängd kroppsuppfattning, till exempel att du ser dig själv som överviktig även när du är underviktig?
 4. Har du begränsat ditt kaloriintag kraftigt för att förlora vikt?
 5. Utesluter du specifika livsmedelsgrupper eller har strikta matregler som du följer?
 6. Har du en intensiv rädsla för att äta offentligt eller framför andra?
 7. Upplever du en stark kontrollbehov över din mat och ätbeteenden?
 8. Har du upplevt en signifikant viktminskning på kort tid?
 9. Har din menstruation upphört eller blivit oregelbunden på grund av din viktminskning (gäller personer som normalt skulle menstruera)?
 10. Ägnar du dig åt överdriven träning för att förbränna kalorier?
 11. Upplever du ofta känslor av skuld eller skam efter att du har ätit?
 12. Har du använt laxermedel, diuretika eller framkallat kräkningar för att kontrollera din vikt?
 13. Känner du dig ofta trött eller svag på grund av ditt ätande eller dina ätbeteenden?
 14. Har din prestation i skolan, på jobbet eller i sociala sammanhang påverkats negativt av dina tankar och beteenden kring mat och vikt?
 15. Har du undvikit sociala situationer, aktiviteter eller sammankomster där mat är inblandad?

Resultat:

0-5 Ja-svar: Det är mindre sannolikt att dina upplevelser är relaterade till anorexi. Om du dock har oro kring din ätstörning eller kroppsuppfattning, är det viktigt att diskutera detta med en professionell.

6-10 Ja-svar: Du kan uppvisa vissa tecken som är vanliga vid anorexi. Det är viktigt att utforska dessa känslor och beteenden vidare med hjälp av en professionell inom ätstörningar.

11-15 Ja-svar: Dina svar tyder på att du kan ha beteenden och tankar som är starkt associerade med anorexi. Det är starkt rekommenderat att du söker professionell hjälp för en utvärdering.

Skillnader i symtom: ADHD, ortorexi och anorexia

Här är några konkreta skillnader mellan symtomen på ADHD, ortorexi och anorexia:

ADHD:

 • Svårigheter med att behålla fokus och koncentration i olika situationer.
 • Överdriven rastlöshet och svårigheter att sitta still.
 • Impulsivt beteende utan att tänka på konsekvenserna.

Ortorexi:

 • Fixering vid att äta hälsosamt till en extrem nivå.
 • Ökad ångest kring att äta ”ohälsosam” mat.
 • Social isolering på grund av restriktiv kost.

Anorexia:

 • Begränsat matintag och extrem viktnedgång.
 • Förvrängd kroppsuppfattning där du ser dig själv som överviktig.
 • Minskat intresse för aktiviteter som vanligtvis ger glädje.

Sammanfattning: Förstå och stödja

Att förstå skillnaderna mellan ADHD, ortorexi och anorexia är viktigt för att kunna identifiera och stödja personer som kanske behöver hjälp. Om du känner igen några av dessa symtom hos dig själv eller någon annan, är det klokt att söka professionell rådgivning och behandling.

Var medveten om att varje individ är unik, och det är viktigt att behandla varje situation med empati och förståelse. Genom att öka medvetenheten kan vi tillsammans skapa en stöttande miljö för dem som behöver det.

2 svar på ”Förstå skillnaden mellan ADHD, ortorexi och anorexia”

  • Hej! Ja, ADHD kan kvarstå i vuxenlivet. Många vuxna upptäcker sin ADHD först i vuxen ålder, ofta efter att deras barn fått diagnosen. Symtomen kan förändras med åldern men svårigheterna med fokus och impulsivitet kan bestå.

   Svara

Lämna en kommentar