Test: Lever du med en psykopat?

Testa ditt förhållande och relation. Lever du i ett dåligt förhållande med psykisk eller fysisk misshandel. Du kanske lever med en psykopat eller med en person som har psykopatiska drag. Psykopati är en allvarlig personlighetsstörning. Termen psykopati har en mer än 200-årig historia, men fenomenet är belagt i skriftliga källor sedan flera tusen år. Psykopati är vad man kallar en deskriptiv (beskrivande) diagnos och är att betrakta som en slask diagnos.

När vi pratar om den psykopatiska personlighetsstörningen är det ett spektrum av olika biologiska och psykologiskt avvikande tillstånd som uppskattas. I dagligt tal används ofta ordet psykopat som ett skällsord. Tänk på att det krävs ganska mycket för att en diagnos skall falla ut.

Psykopati är en allvarlig diagnos och kräver en djupare utredning. Därför kan detta test bara ge dig en grov uppskattning om huruvida en person har de personlighetsdrag och sociala dysfunktioner som kännetecknar psykopati.

Psykopati finns i skärningspunkten mellan narcissistisk, borderline och antisocial personlighetsstörning. De sk utagerandestörningarna. Bakgrunden till detta påstående är att psykopatikarakteristika bildar tre distinkta facetter. Detta test baserar sig på dessa tre.

Facett 1 Intrapersonell Narcissistisk personlighetsstörning.

Facett 2 Affektiv – motsvarar kriterierna för Borderline personlighetsstörning.

Facett 3 Livsstil – motsvarar kriterier för Antisocial personlighetsstörning.

Detta test har designats för att mäta om din partner har psykopatiska drag.

  • Det innehåller 20 frågor och skall inte ta mer än 5 - 10 minuter.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Har din partner behov av att framhålla sig själv som mycket bättre än andra?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner är opålitlig, bryter löften och manipulerar med sanningen?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Är din partner impulsiv och försätter sig i situationer som skapar spänning för att trivas?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner kan svänga i humöret, på en sekund, på ett sätt som kan liknas vid en doktor Jekyll och Mr Hyde?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner har mycket god verbal förmåga och kan vara otroligt charmig när han eller hon vill, när det gagnar hans eller hennes syften?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner kan agera svekfullt och manipulativt för att få sin vilja igenom?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner verkar sakna ånger och skuldkänslor?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Ljuger din partner om både stort och smått på ett sätt som skulle kunna liknas vid mytomani?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner saknar känslomässigt djup?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner saknar empati inför andra människor?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Uppvisar din partner bristande respekt inför lagar och förordningar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din partner har en förmåga att utnyttja andra eller lever genom andra på ett sätt som är gränsöverskridande och parasitliknande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Kan din partner uppvisa bristande kontroll över sitt beteende, tappa humöret eller bli arg plötsligt utan anledning?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din partner ett promiskuöst sexualliv som handlar mer om egna behov?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Agerar din partner kortsiktigt och saknar förmåga att planera långsiktigt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din partner svårt att ta ansvar för sina handlingar eller alltid skyller ifrån sig?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner är väldigt fixerad vid att ha makten i olika situationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din partner haft fler äktenskap och samboförhållanden än vad som är normalt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din partner på grund av sitt beteende i yngre år (före 15) varit i kontakt med socialtjänsten, polisen eller varit föremål för utredning i skolan?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din partner en återupprepad kriminalitet med olika typer av lagbrott: inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, mord eller mordförsök, olaga vapeninnehav, sexualbrott eller grov oaktsamhet?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011