Test: Är du kär i en narcissist?

Testa om din partner är narcissist, utsätts du för psykisk, emotionell misshandel. Du är inte ensam narcissister är ofta spännande, karismatiska och lite farliga. Deras charm och känsla för att synliggöra dig kan vara bländande, men det finns också en mindre attraktiv sida som visar sig genom avsaknad av empati ett Dr Jekyll och mr Hyde beteende.


Många gånger när vi talar om narcissism tror vi att det är en manlig företeelse men ny forskning visar att kvinnor ger uttryck för narcissism på ett annorlunda sätt.

När NPD Narcissistic Personality Disorder visar sig i extremare fall kan den som råkar illa ut drabbas hårt. Vad som skiljer dessa narcissister från den mildare varianten är att de behandlar människor som objekt, kan sakna empati och är beredda att göra vad som helst så länge det stärker deras ego.

Detta test har designats för att mäta om din partner har problem med narcissism.

  • Det innehåller 24 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologitest

Upplever du att din partner har behov av att förhäva sig själv eller överdriva sina kunskaper eller förmågor?
Ja, det stämmer
Stämmer till viss del
Nej

Upplever du att din partner kan vara väldigt charmig och intresserad av relationen ena stunden för att i nästa stund bli väldigt självcentrerad, manipulativ och kontrollerande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner ägnar sig åt olika tricks som tex hota med otrohet, göra sig svårtillgänglig eller andra sätt för att bibehålla sin självständighet eller makten i relationen?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner kan skifta från att ena stunden sätta dig på piedistal för att nästa stund tycka att du är helt värdelös?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner saknar självinsikt om sitt beteende och att du många gånger känns meningslöst att fortsätta diskussionen för att din partner vägra se sin del?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner har en mycket god verbal förmåga och kan snacka omkull vem som helst?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner dagdrömmer och fantiserar om omåttlig framgång makt och att gränserna mellan fantasi och verklighet blir suddiga?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner tycker att han eller hon är bättre än andra eller är avundsjuk på andras framgångar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner har ett stor behov av bekräftelse att han eller hon fiskar efter komplimanger ofta?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner förväntar sig speciell behandling bland vänner restauranger, butiker eller andra inrättningar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner har svårt att sätta sig in i andras situationer och ibland kan verka känslokall i vissa situationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partners ser ner på människor eller är arrogant eller visar bristande respekt för medmänniskor?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner har en förmåga att utnyttja andra eller leva genom andra på ett sätt som är gränsöverskridande och parasitliknande?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att personen ifråga kan uppvisa en bristande kontroll över sitt beteendet, tappa humöret eller bli arg plötsligt utan anledning?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Händer det att din partner tackar nej till vissa arbeten eller sysslor för att han eller hon anser att det är under hans eller hennes värdighet?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner har svårt att ta ansvar för sina handlingar eller skyller ifrån sig när något går fel?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att personen ifråga är väldigt fixerad vid att ha makten i olika situationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din partner en historia med många förhållanden och relationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

När ett problem dyker upp vill din partner alltid träffa den högste chefen eller den mest meriterade?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner kritiserar dig för din vikt, utseende, klädsel eller anmärker på detaljer för att ha övertaget?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att det är viktigt för din partner att andra uppmärksammar eller beundrar honom eller henne för någonting?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner kan strunta i vissa regler för att han eller hon förväntar sig särbehandling?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner har svårt att glädjas åt andras framgångar eller gläds men måste ändå ge någon kritik?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din partner tycker att det är väldigt viktigt att umgås med folk som är inflytelse rika, berömda eller speciella i något annat avseende?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011