Test: Paranoid Personlighetsstörning

Personer som lider av paranoid personlighetsstörning uppfattas ofta som överdrivet misstänksamma. De tenderar att tolka sina upplevelser överdrivet negativt. Eftersom de förväntar sig att bli behandlade illa, hittar de ofta tecken på att de blivit lurade och utnyttjade.

Personer som lider av paranoid personlighetsstörning kan utan anledning tvivla på och ifrågasätta vänner och kollegors lojalitet och pålitlighet. Om de känner sig utnyttjade, reagerar de ofta med ilska och de har svårt att glömma och förlåta.

Personer med paranoid personlighetsstörning som lever i en relation, har svårt att lita på sin partner.

Detta test har designats för att mäta om du har problem med paranoia.

  • Det innehåller 13 frågor och skall inte ta mer än  5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Upplever du dig själv som väldigt lättstött och har du svårt att förlåta någon som förolämpat eller betet sig illa gentemot dig?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Upplever du dig själv ofta vara på din vakt för att förhindra att andra ska utnyttja, skada, såra eller bedra dig på något sätt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Upplever du dig själv ofta fundera på eller ha oberättigade tvivel på dina vänners och arbetskamraters lojalitet eller pålitlighet?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Upplever du dig själv hålla information eller kunskap för dig själv, på grund av rädsla av att informationen skall komma att användas mot dig i onda syften?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Upplever du att du ofta misstolkar uttalanden eller handlingar
som förtäckta hot eller kränkningar och att detta saknar grund?

Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Upplever du att du har svårt att glömma oförrätter och saknar
förmåga att förlåta saker som hänt i det förgångna?

Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Upplever du ett behov av att hämnas eller blir du oresonligt arg
då du upplever angrepp på din person eller känner dig kränkt
?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Brukar du ofta komma med anklagelser mot din partner om att hon/han har haft sexuella kontakter eller bjudit ut sig, flörtat med andra (läraren, arbetskamrater chefen, vänner m.m.)?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Har du brutit flera vänskapsrelationer eftersom du inte tyckt att du blivit behandla på lämpligt sätt?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Har du flera i din omgivning som är dina fiender, eller som du misstänker kan bli det?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Upplever du att andra också upplever dig som alltför misstänksam?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Blir du extra misstänksam om någon visar dig uppskattning, för att skydda dig från att bli utnyttjad?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls

Händer det att du känner dig förföljd eller avlyssnad för att någon vill skada dig?
Stämmer helt och hållet
Stämmer rätt väl
Stämmer till viss del
Stämmer inte alls


Alla rättigheter reserverade 2011