Test: Har din chef psykopatiska drag?

Psykopati är en allvarlig personlighetsstörning. Termen psykopati har en mer än 200-årig historia, men fenomenet är belagt i skriftliga källor sedan flera tusen år. Psykopati är vad man kallar en deskriptiv (beskrivande) diagnos och är att betrakta som en slask diagnos.

När vi pratar om den psykopatiska personlighetsstörningen är det ett spektrum av olika biologiska och psykologiskt avvikande tillstånd som uppskattas. I dagligt tal används ofta ordet psykopat som ett skällsord. Tänk på att det krävs ganska mycket för att en diagnos skall falla ut.

Psykopati är en allvarlig diagnos och kräver en djupare utredning. Därför kan detta test bara ge dig en grov uppskattning om huruvida en person har de personlighetsdrag och sociala dysfunktioner som kännetecknar psykopati.

Psykopati finns i skärningspunkten mellan narcissistisk, borderline och antisocial personlighetsstörning. De sk utagerandestörningarna. Bakgrunden till detta påstående är att psykopatikarakteristika bildar tre distinkta facetter. Detta test baserar sig på dessa tre.

Facett 1 Intrapersonell Narcissistisk personlighetsstörning.

Facett 2 Affektiv – motsvarar kriterierna för Borderline personlighetsstörning.

Facett 3 Livsstil – motsvarar kriterier för Antisocial personlighetsstörning.

Detta test har designats för att mäta om din chef har psykopatiska drag.

  • Det innehåller 19 frågor och tar inte mer än 5 - 10 minuter.
  • Svara så sanningsenligt som möjligt, välj det svaret som passar bäst.
  • Vi sparar inga personliga uppgifter.

Psykologistest

Upplever du att din chef tycker att han eller hon är bättre än de andra på kontoret eller är avundsjuk eller ringaktar andras framgångar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef är väldigt självcentrerad och ofta framhåller sig själv som mycket bättre än andra?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef är opålitlig, bryter löften och manipulerar sanningen för att rädda sitt eget skinn gentemot kundkontakter eller personal?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chefs sätt att leda verksamheten gör att flera i personalen mår dåligt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef kan svänga i humöret på ett sätt som kan liknas vid en doktor Jekyll och Mr Hyde?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef har en mycket god verbal förmåga och kan vara otroligt charmig när det gagnar hans eller hennes syften?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef har ett stort behov av att få sin vilja igenom och är beredd att agera både svekfullt och manipulativt för att "vinna"?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef vid flera tillfällen verkar sakna ånger och skuldkänslor och bara går vidare "som om inget har hänt"?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef ljuger om både stort och smått på sätt att som skulle kunna liknas vid mytomani?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Känner du dig otrygg i att anförtro honom eller henne dina inre tankar och upplevelser?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef helt verkar sakna förmåga att sätta sig in i andra människors känslor?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef uppvisar bristande respekt inför lagar och förordningar?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef har en förmåga att utnyttja personalen på ett osunt sätt eller ta åt sig äran av vad andra gjort?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef kan uppvisa en bristande kontroll över sitt beteendet, tappa humöret eller bli arg plötsligt utan anledning?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef agerar kortsiktigt och saknar förmåga att planera långsiktigt?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef inte tar ansvar för sina handlingar eller alltid skyller ifrån sig om något går snett?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef är omöjlig att resonera med och bara ser allt ur sitt eget perspektiv?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Upplever du att din chef ifråga är väldigt fixerad vid att ha makten och kontrollen i olika situationer?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej

Har din chef en återupprepad kriminalitet med olika typer av lagbrott exempelvis inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, misshandel, rattfylleri, olaga vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet eller bedrägeri?
Ja, det stämmer
Delvis
Nej


Alla rättigheter reserverade 2011